بایگانی دی ۱۴۰۰ :: Medium Shot

۲ مطلب در دی ۱۴۰۰ ثبت شده است

رفیق

جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت غذا.

نداشتن مهارت پرزنت کردن که پیمان می‌گفت

فکر کنم واسه این جدی‌م نگرفتن که ذیل عبارت ”افتخارات“ نوشتم:

۸ سالگی تو مسابقه‌ی صدف‌یابی کیش اول شدم.